Ak sa pozriete na mapu Európy alebo mapu sveta, je evidentné, že Slovensko je veľmi malá krajina. Vďaka globalizácií a svetovému obchodu je však možné produkty vyrobené v tejto krajine kúpiť po celom svete. Slovensko má veľmi strategickú polohu v strede Európy a kvalifikovanú, produktívnu pracovnú silu, vďaka čomu si túto krajinu obľúbili investori zo zahraničia. Výhodou je aj to, že má Slovensko zavedenú spoločnú menu euro a je ekonomicky stabilnou krajinou.

Jedná sa totiž o veľmi otvorenú ekonomiku, ktorej export smeruje predovšetkým do krajín Európskej únie, a to až 85% produktov vyrobených k exportu. Dominantnými odvetviami v exporte Slovenska sú predovšetkým elektrotechnický a automobilový priemysel, hutníctvo, petrochemický a chemický priemysel.

V roku 2019 krajina exportovala tovar v hodnote 89,7 miliardy amerických dolárov, čo je o 19% viac od roku 2015. Je pravda že americký dolár posilnel oproti euru z 2018 na 2019, čo urobilo slovenské výrobky ešte dostupnejšie a lacnejšie v zahraničí.

Podľa štatistík viac než 22% slovenského exportu smeruje do Nemecka. Na druhom mieste medzi krajinami, do ktorých Slovensko posiela svoje výrobky je susedná Česká republika, kam smeruje viac než 11% exportu. Medzi ďalšie krajiny, kam vyvážame patrí Poľsko, Francúzsko, Maďarsko, Rakúsko a Veľká Británia. Do všetkých týchto krajín posielame 5-7% slovenského vývozu.

Okolo 5% z celkového objemu vývozu Slovenska outuje až do Ázie, a ďalšie 3,7% exportných výrobkov putuje do Severnej Ameriky. Do Afriky, latinskej Ameriky a Austrálie putuje menej, než 1% vývozu Slovenska.

Netreba však zabúdať, že okrem produktov je Slovensko významným poskytovateľom služieb vo svete, tak ako veľa investorov v zahraničí ponúka svoje produkty a služby slovenským spotrebiteľom. Skvelým príkladom je Slovensko najlepšie online kasíno, alebo zahraničný poskytovatelia finančných transakcií ako je napríklad Paypal či Trustly.

Top 10 slovenských exportných produktov

Viete, čo patrí, medzi produkty, ktoré Slovensko vyváža do spomínaných krajín? Pozreli sme sa na štatistiky z roku 2019 a zistili, ktoré výrobky patria medzi najsilnejšie slovenské exportné položky.

 1. Automobily a dopravné prostriedky – tvoria 32,4% exportu
 2. Elektrická stroje a zariadenia – tvoria 16,6% exportu
 3. Strojové vybavenie, vrátane počítačov – 12,2% exportu
 4. Železo a oceľ – 3,8% hodnoty exportu
 5. Nerastné suroviny a palivá – 2,9%
 6. Plasty a výrobky z plastu – 2,8%
 7. Guma a výrobky z gumy – 2,7%
 8. Výrobky zo železa a ocele – 2,3%
 9. Nábytok, posteľná bielizeň, osvetlenie, montované budovy – táto komplexná kategória tvorí 1,9% slovenského exportu
 10. Hliník – vývoz hliníka tvorí 1,5% hodnoty exportu Slovenska

Automobilový priemysel na Slovensku má veľmi dôležitú pozíciu v ekonomike. Zaujímavosťou je, že Slovensko vyrába najviac áut na svete na jedného obyvateľa. Veľmi dôležitou firmou je Volkswagen v Bratislave, Stupave a Martine, ktorý je aktuálne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Ďalšou významnou automobilkou na Slovensku je PSA Peugeot-Citroen v Trnave, ďalej Jaguar v Nitra a firma Kia, ktorá sídli v Žiline. Aj tieto 3 firmy generuje veľký počet pracovných miest a sú významné pre export z krajiny. Aj vďaka silnej prezencií automobiliek v slovenskej ekonomike získala krajina prívlastok Detroit Európy, alebo tatranský tiger.

Druhým významným odvetvím je elektrotechnický priemysel, ktorý zastrešuje predovšetkým spoločnosť Sony, ktorá má továreň v Nitre a spoločnosť Samsung, ktorá sídli v Galante. Ďalšimi významnými regiónmi pre priemysel a slovenský export sú Poprad, kde sa vyrábajú práčky a vagónka či Galanta, ktorej dominantou je výroba počítačov a domáce spotrebiče.

Výhody slovenského exportu

Vďaka niektorým vyššie uvedeným vývozným odvetviam má Slovensko pozitívnu obchodnú bilanciu. Čistý vývoz je pritom definovaný ako hodnota celkového vývozu krajiny, mínus hodnota celkového dovozu do krajiny. Zjednodušene povedané, v prípade Slovenska bol teda export z krajiny v roku 2019 vyšší, ako hodnota importu.

Slovensko je krajina s lacnou, produktívnou pracovnou silou, ktorá má strategickú lokalitu pre zahraničný obchod. Táto krajina je veľmi lákavou pre zahraničných investorov, a aj preto je možné mať pozitivnú obchodnú bilanciu a vyvážať viac produktov, ako dovážať. Okrem iného, mena krajiny je rovnaká, ako v Nemecku, a ako už vieme, najviac slovenského exportu je vyvážaného práve do tejto krajiny.

Najsilnejšie exportné položky v dolároch boli v roku 2019:

Čo sa týka pomeru medzi týmito exportnými odvetviami, tak najviac rástli automobily a to až o 2,3% oproti roku 2018. Naopak, zastúpenie železa a ocele, gumy a gumených výrobkov a dreva na hodnote exportu zo Slovenskej republiky sa oproti 2018 znížilo, a v niektorých prípadoch až o 25%. Najvyšší nárast oproti 2018 zo všetkých exportných položiek zaznamenali želenice a električky, a to až o 21,7%. Je zrejmé, že toto odvetvie je pre export Slovenska veľmi významné a strategické.

Miroslav Baláž
Miroslav Baláž
Miroslav Baláž
 • Hlavný poradca a spisovateľ.
 • Trendy v odvetví a herné trhy.
Dovoľte mi, aby som sa predstavil, volám sa Miroslav Baláž, som hlavný poradca a spisovateľ na kasinoslovensko10.com. Som odborník v oblasti videohier a online hier s viac ako 10-ročnou praxou. Odpovedám na otázky komunity, upravujem články a tiež píšem obsah. Som lídrom vo vývoji a tvorbe kvalitného jedinečného obsahu, ktorý je pre naše publikum mimoriadne užitočný!
img
15Písomné články
img
8.8Celkové hodnotenie