18+ BeGambleAware

Pravidlá Ochrany Osobných Údajů

Platné odo dňa: 2/27/2020

01. Úvod

Vítajte v Casino10.

Casino10 (“nám”, “my”, nebo “naše”) prevádzkuje https://kasinoslovensko10.com (ďalej označované len ako “Služba”).

Na vašu návštevu webu https://kasinoslovensko10.com sa vzťahujú naše Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, akým spôsobom zbierame, uchovávame a poskytujeme informácie získané z vášho používania našich Služieb.

Vaše dáta využívame na poskytovanie a zlepšovanie našich Služieb. Používaním Služieb súhlasíte so zberom a používaním dát v súlade s týmito pravidlami. Ak nie je výslovne uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov inak, pojmy používané v týchto Pravidlách majú rovnaký význam ako pojmy v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Naše Všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) sa vzťahujú na používania Služieb a spolu s Pravidlami ochrany osobných údajov predstavujú zmluvu zaväzujúcu vás voči nám (“zmluva”).

02. Definície

SLUŽBA znamená stránky https://kasinoslovensko10.com prevádzkované Casino10.

OSOBNÉ ÚDAJE znamenajú údaje o žijúcich osobách, ktoré môžu byť pomocou týchto dát identifikované (z týchto alebo iných údajov, ktoré uchovávame alebo môžeme získať).

ÚDAJE O POUŽÍVANIE sú údaje zbierané automaticky, pochádzajú buď priamo z používania Služieb alebo sú generované infraštruktúrou Služieb (napríklad dĺžka návštevy stránok).

COOKIES sú malé súbory ukladané vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenia).

KONTROLÓR DAT je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spoločne s inými osobami) určuje, na aký účel a akým spôsobom budú akékoľvek osobné údaje spracované. V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov figurujeme my ako kontrolór dát vašich osobných údajov.

Spracovateľ dát (alebo POSKYTOVATELIA SLUŽIEB) je ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva dáta pre Kontrolóra dát. K efektívnejšiemu spracovanie dát môžeme využívať služby rôznych Poskytovateľov služieb.

DÁTOVÝ SUBJEKT je akákoľvek žijúca osoba, s ktorou sa spájajú Osobné údaje.

Používateľ je osoba používajúca naše Služby. Používateľ je totožný s dátovým subjektom, s ktorým sa spájajú Osobné údaje.

03. Zber a používanie informácií

Za rôznymi účely spojenými s poskytovaním a zlepšovaním Služieb zbierame niekoľko rôznych druhov informácií.

04. Typy zbieraných dát

Osobné údaje

Počas používania našich Služieb vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných dát, ktoré môžu byť využité pre kontakt s vami alebo pre vašu identifikáciu (“Osobné dáta”). Osobné identifikujúce údaje môžu obsahovať okrem iného:

 • E-mailová adresa
 • Krstné meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, kraj, smerovacie číslo, mesto
 • Cookies a Údaje o užívaní

Vaše Osobné údaje môžeme využiť na zasielanie noviniek, marketingových alebo zľavových materiálov a ďalších informácií, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete sa odhlásiť od odberu akýchkoľvek alebo všetkých takýchto komunikácií od nás pomocou odkazu na odhlásenie odberu.

Údaje o užívaní

Môžeme tiež zbierať informácie, ktoré posiela váš prehliadač kedykoľvek, kedy navštívite naše Služby z mobilného zariadenia (“Údaje o užívaní”).

Tieto údaje o užívaní môžu obsahovať informácie ako je adresa internetového protokolu počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našich Služieb, ktoré navštívite, čas strávený na týchto stránkach, identifikátory vášho zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď navštívite Služby z mobilného zariadenia, tieto Údaje o užívaní môžu zahŕňať informácie ako typ mobilného zariadenia, ktoré používate, identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, identifikátory vášho zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie dát Cookies

Využívame cookies a ďalšie sledovacie technológie na sledovanie aktivity v našich Službách a niektoré informácie uchovávame.

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré obsahujú unikátné anonymné identifikátory. Cookies sú do vášho prehliadača poslané z navštíveného webu a ukladajú sa vo vašom zariadení. Používame aj ďalšie sledovacie technológie, ako je beacon, tag a skripty, všetko za účelom zberu a sledovania informácií a vylepšenia a analýzy našich Služieb.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky cookies alebo aby vás na odoslané cookies upozornil. Avšak keď neprijmete cookies, nemusí vám byť umožnené používanie určitých častí našich služieb.

Príklad používaných Cookies:

 • Cookies Návštěvy: Cookies návštěvy používame na prevádzku našich Služieb.
 • Preferenčné Cookies: Používame preferenčné Cookies na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné Cookies: Bezpečnostné Cookies využívame na bezpečnostné účely.
 • Reklamné Cookies: Reklamné Cookies sú využívané na poskytovanie reklám, ktoré môžu byť pre vás a vaše záujmy relevantné.

Ďalšie dáta

Pri používaní našich služieb môžeme tiež zbierať nasledujúce informácie: pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje z cestovného pasu, občianstvo, registrovaná stála adresa, súčasná adresa, telefónne číslo (práca, mobil), detaily o dokumentoch spojených so vzdelaním, kvalifikáciou, profesionálnym tréningom, zmluvy o zamestnanie, zmluvy o mlčanlivosti, informácie o bonusoch a kompenzáciách, informácie o rodinnom stave, o členoch rodiny, o sociálnom poistení (alebo iné identifikátory platiteľa dane), číslo, adresu kancelárie a ďalšie dáta.

05. Použitie dát

Casino10 nazbierané dáta využíva na rôzne účely:

 1. k poskytovaniu našich Služieb;
 2. k zasielanie oznámení o zmenách našich Služieb;
 3. na umožnenie užívateľom zúčastniť sa v interaktívnych prvkoch Služieb, ak majú záujem;
 4. na poskytovanie zákazníckeho servisu;
 5. na zhromažďovanie analytických alebo iných informácií dôležitých na zlepšovanie Služieb;
 6. na monitorovanie používanie našich Služieb;
 7. na detekciu, prevenciu a riešenie technických problémov;
 8. k akémukoľvek ďalšiemu účelu, ku ktorému je poskytujete;
 9. na vykonávanie našich povinností a ochrane našich práv vychádzajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, vrátane účtovných záležitostí a platenia;
 10. k poskytovaniu upozornenia o vašom účte alebo predplatném, vrátane exspiračných alebo obnovujúcích upozornenia, e-mailových inštrukcií atď.;
 11. na poskytovanie noviniek, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o ďalších produktoch, službách a akciách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, ak ste sa od odberu takých informácií neodhlásili;
 12. k akémukoľvek ďalšiemu účelu, ktorý popíšeme, keď poskytnete určitú informáciu;
 13. k akémukoľvek ďalšiemu účelu, s ktorým vyjadríte súhlas.

06. Uchovávanie dát

Vaše osobné údaje uchováme len tak dlho, ako je to potrebné na účely definované v týchto pravidlách. Uchováme vaše osobné údaje v takej miere, ktorú nám nariaďujú zákony (v prípadoch, kedy nám príslušné zákony ukladajú uchovávať určité dáta) k riešeniu sporov a k uchovaniu platnosti našich právnych zmlúv a podmienok.

Uchovávame aj údaje o užívaní na analytické účely. Údaje o užívaní sú všeobecne uchovávané po kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sú dáta použité na posilnenie zabezpečenia alebo k zlepšeniu funkčnosti našich Služieb alebo keď nám zákon ukladá uchovávať také dáta dlhšiu dobu.\

07. Prenos dát

Informácie o vás, vrátane Osobných údajov, môžu byť prenesené do – a uchovávané v – počítači nachádzajúcom sa inde ako vo vašom štáte, kraji, krajinu alebo iné vládne jurisdikcii, kde sa môžu zákony o ochrane osobných údajov líšiť od vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate inde ako na Malte a svolíte so zdieľaním vašich informácií s nami, berte prosím na vedomie, že vaše dáta, vrátane Osobných údajov, budú prenesené a spracované na Malte.

Váš súhlas s týmito Pravidlami o ochrane osobných údajov spolu s vaším poskytnutím takýchto dát predstavuje zmluvu o transfere.

Casino10 podnikne kroky potrebné na to, aby zabezpečilo, že bude s vašimi dátami nakladané bezpečne a v súlade s týmito Pravidlami o ochrane osobných údajov a že nedôjde k transferu týchto dát do organizácie alebo krajiny, kde chýbajú adekvátne kontroly zaisťujúce bezpečnosť dát a osobných údajov.

08. Poskytovanie dát

Vaše dáta, ktoré zbierame alebo vy poskytujete, môžeme poskytnúť:

 1. Poskytovanie dát orgánom činným v trestnom konaní – Za určitých okolností môžeme byť podľa zákona povinní poskytnúť po vyzvaní vaše Osobné údaje verejným autoritám.
 2. Obchodné transakcie – Ak sa my alebo naše dcérske spoločnosti spoja s inou spoločnosťou alebo dôjde k ich úplnému alebo čiastočnému odkúpenie, môže dôjsť k prenosu vašich Osobných údajov.
 3. Ďalšie prípady. Vaše údaje môžeme poskytnúť tiež:
 4. našim dcérskym alebo pridruženým spoločnostiam;
 5. kontraktorom, poskytovateľom služieb a ďalším tretím stranám, ktorých služby využívame k podpore nášho biznisu;
 6. za účelom, na ktorý tieto dáta poskytujete;
 7. za účelom zverejnenia loga vašej spoločnosti na našich stránkach;
 8. na iný účel, o ktorom budete informovaní, keď poskytnete vaše osobné údaje;
 9. s vaším súhlasom na akýkoľvek iný účel;
 10. keď usúdime, že poskytnutie dát je nutné alebo vhodné na ochranu našich práv, vlastníctva, majetku či bezpečnosti našej spoločnosti alebo zákazníkov alebo ďalších.

09. Zabezpečenie dát

Bezpečnosť vašich dát je pre nás veľmi dôležitá, pamätajte však, že žiadna metóda prenosu dát na internete alebo metóda elektronického skladovanie nie je 100% bezpečná. Snažíme sa ochrániť vaše Osobné údaje komerčne dostupnými spôsobmi, nemôžeme však garantovať absolútnu bezpečnosť.

10. Poskytovatelia služieb

Na účely prevádzky Služieb môžeme spolupracovať s tretími stranami alebo jednotlivcami (“Poskytovatelia služieb”), ktorí môžu za nás poskytovať Služby, vykonávať pridružené služby alebo nám pomáhať s analýzou využívanie našich Služieb.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len ku konkrétnemu určenému účelu a nesmie údaje poskytovať ani používať na žiadny iný účel.

11. Analýza

Môžeme využívať Poskytovateľa služby tretích strán k monitorovaniu a analýze využívania našich Služieb.

12. Nástroje CI/CD

Môžeme využívať Poskytovateľa služby tretích strán k automatizácii vývoja našich Služieb.

13. Reklamy

Môžeme využívať Poskytovateľa služby tretích strán ku zobrazovanie reklám, za účelom podpory a udržateľnosti našich Služieb.

14. Behaviorálny remarketing

Môžeme využiť remarketingové služby za účelom zobrazovania reklám na stránkach tretích strán potom, čo ste navštívili naše Služby. My a naše predávajúce tretie strany využívame cookies na informovanie, optimalizovanie a poskytovanie reklám v závislosti na vašich predchádzajúcich návštevách Služieb.

15. Odkazy na ostatné weby

Naše Služby môžu obsahovať odkazy na iné weby, ktoré my neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na web tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov každého webu, ktorý navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a neprijímame zodpovednosť za obsah, Pravidlá ochrany osobných údajov a praktiky webov alebo služieb tretích strán.

16. Ochrana súkromia detí

Naše Služby nie sú určené deťom mladším ako 18 rokov (“Dieťa” alebo “Deti”).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 18 rokov. Ak zistíte, že nám Dieťa poskytlo svoje osobné údaje, kontaktujte nás prosím. Ak zistíme, že sme získali Osobné údaje dieťaťa bez verifikácie rodičovského súhlasu urobíme kroky na odstránenie týchto osobných údajov z našich serverov.

17. Referencie

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené s pomocou PolicyMaker.io, čo je bezplatná webová aplikácia pre vytváranie vysoko kvalitných právnych dokumentov. Online generátor Pravidiel ochrany osobných údajov PolicyMaker je jednoduchý bezplatný nástroj k tvorbe skvelých šablón Pravidiel ochrany osobných údajov pre weby, blogy, e-shopy atp.

18. Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Čas od času môžeme aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. O akejkoľvek zmene v Pravidlách ochrany osobných údajov vás informujeme zverejnením nových Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám e-mailom a / alebo výrazným upozornením v našich Službách vopred vedieť, kedy aktualizované pravidlá začnú platiť a aktualizujeme “Platné odo dňa” na začiatku týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Odporúčame pravidelne čítať Pravidlá ochrany osobných údajov kvôli prípadným zmenám. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov sú platné od dátumu, keď sú tu zverejnené.

19. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky o týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, prosíme kontaktujte nás na e-mailu: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
22Bet
star star star star star
59 hlasov
€300
Uvítací Bonus
Váš Uvítací Bonus!
Uvítací Bonus
100% až do €500 +200 FS
16 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka
Uvítací Bonus
€300
59 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka
Uvítací Bonus
€500 + 200 FS
48 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka